Історія кафедри патологічної анатомії починається з 1932 року, коли її заснував професор, доктор медичних наук Євген Гнатович Пальчевський. Спочатку кафедра була розташована в майже непридатному приміщенні разом із рядом інших кафедр та мала лише дві кімнатки. Завдяки зусиллям професора Пальчевського та усього колективу, за допомогою інших вищих навчальних закладів – Харківського та Київського медичних інститутів станом на 1939 рік кафедра мала добре обладнання для роботи та зайняла частину новітнього на той час корпусу університету – морфологічного. В 1953 році професор Пальчевський був переведений до Львівського медичного інституту, а кафедру обійняла професор Морозова А.Н. Після професора Морозової керівником кафедри стала доцент Захарова О.М. Під її керівництвом була розвинена навчально-методична робота кафедри.

У 1956 році завідуючою кафедрою стала Катерина Олександрівна Дикштейн, яка керувала кафедрою впродовж 32 років – до 1988 року.

Проф. Дікштейн К.О.

Професор Дикштейн була ученицею видатного патологоанатома професора Криницького Ш.І. У 1957 році кафедра отримала приміщення на території лікарні імені Калініна (зараз ДОКТМО). Катерина Олександрівна підготувала велику плеяду учнів, які стали видатними фахівцями патологоанатомами та судово-медичними експертами. Взимку 1988 року кафедру очолила професор Інна Василівна Василенко, яка керувала кафедрою до осені 2014 року.

Проф. Василенко І.В.

Професор Василенко зберігала та продовжувала традиції Донецької школи патологічної анатомії.

Історія кафедри судової медицини в Донецькому медичному інституті пов’язана з кафедрою патологічної анатомії ще з 1935 року. Відомо, що з 1923 року в Донецькій області існувала судово-медична служба, але нам нічого невідомо про зв’язок кафедри з експертною службою на той час. Відомо лише, що після закінчення Другої світової війни заняття на кафедрі проводили не лише викладачами кафедри, а ще й практичними експертами. Як окремий підрозділ кафедра виникла в 1954 році. Першим керівником кафедри був професор Богдан Миколайович Зорін.

Проф. Зорін Б.М.

У 1998 році завідувачем кафедри судової медицини та основ медичного права став професор Олександр Іванович Герасименко.

Проф. Герасименко О.І.

Кафедра гістології, цитології та ембріології була заснована в 1930 році професором Черняхівським, який передав кафедру в 1934 році своєму учню професору Равіну. Дякуючи зусиллям професора Равіна на кафедрі було створено комплект навчальних таблиць та мікропрепаратів, отримані новітні на той час мікроскопи та організована гістологічна лабораторія для наукової роботи та виготовлення навчальних препаратів. В 1967 році керівником кафедри стала професор Кімбаровська Олена Михайлівна. Вона заснувала Донецьку нейрогістологічну школу та стала науковим керівником багатьох докторів та кандидатів наук. В 1990 році керівником кафедри став професор Барінов, який залишався на цій посаді до восені 2014 року.

Кафедра патоморфології, судової медицини та гістології виникла в 2015 році після переміщення Донецького національного університету до міста Краматорськ. Кафедра утворилась шляхом об’єднання кафедр патоморфології, судової медицини з основами медичного законодавства та гістології з цитологією та ембріологією. Відразу після переміщення обов’язки завідувача кафедри виконував професор Герасименко Олександр Іванович. В червні 2015 року на посаду керівника кафедри була обрана доцент Сургай Наталя Миколаївна.

В теперішній час кафедра розташована в містах Краматорськ, Кропівницький та Маріуполь. Кафедру очолює доцент, кандидат медичних наук Сургай Н.М. Відповідальним за навчально-методичну та лікувальну роботу на кафедрі є доцент, кандидат медичних наук Антонов А.Г.. На кафедрі працюють професор, д.м.н. Герасименко О.І, доценти к.м.н. Антонов А.Г., к.б.н. Казначеєва М.С., к.ю.н.  Давидов П.Г., асистент, к.м.н. Герасименко К.О., асистенти Герасименко Т.А., Тимощук В.С., Хмарук Є.О., Лавров Д.В., Бурда С.В., Паксашвили К.З., Лавров П.Д., Тур Я.В., Делій В.Ю., Абакарова О.О., Шелегова Н.В., Шеховцов А.Г. Змунчіло Я.І.,  Мовчан С.В.

На кафедрі викладається чотири навчальних дисципліни: гістологія, патоморфологія, судова медицина та секційний курс для студентів чотирьох факультетів. Навчальні дисципліни є спорідненими, завдяки чому кафедра тісно пов’язує їх вивчення проміж собою. Кафедра готує лікарів-інтернів за спеціальністями "Патологічна анатомія" та "Судово-медична експертиза", проводить предатестаційні цикли та первинну спеціалізацію для лікарів патологоанатомів та судово-медичних експертів. Працівники кафедри здійснюють лікувально-діагностину роботу, консультуючи населення та працівників лікувальних установ.